Privatumo politika

Aktuali versija 2024 kovo 18 d.

Šioje privatumo politikoje aprašomos „Market Smart”, UAB, Laurų Sodų 3-ioji g. 1, Vilnius LT-10150, Lietuva, el. paštas: [email protected], tel: +370 698 07 061 taisyklės, kuriomis vadovaujamės tvarkydami, rinkdami, naudodami informaciją, kurią renkame jums naudojantis mūsų svetaine ( marketsmart.eu ). Prisijungdami prie mūsų svetainės arba ja naudodamiesi, jūs sutinkate, kad jūsų informacija būtų renkama, naudojama ir atskleidžiama pagal šią privatumo politiką. Jei su tuo nesutinkate, prašome nesilankyti mūsų svetainėje ir ja nesinaudoti.

Šią Privatumo politiką galime bet kada pakeisti be išankstinio įspėjimo ir pakeistą Privatumo politiką paskelbsime svetainėje. Pakeista Politika įsigalios po 180 dienų nuo tada, kai pakeista Politika bus paskelbta interneto svetainėje, o jūsų tolesnė prieiga prie interneto svetainės arba naudojimasis ja po šio laiko bus laikomas jūsų sutikimu su pakeista Privatumo politika. Todėl rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį puslapį.

 • RENKAMA INFORMACIJA:
  Mes renkame ir tvarkome šią asmeninę informaciją apie jus:

  • Vardas
  • El. paštas
  • Telefono numeris
 • KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ:
  Informaciją, kurią apie jus surinksime, naudosime šiais tikslais:

  • Rinkodarai / reklamai
  • Atsiliepimai
  • Klientų atsiliepimų rinkimas
  • Pagalba
  • Administracinė informacija
  • Tikslinė reklama
  • Vartotojo komentarai vartotojui
 • Jei norėsime naudoti jūsų informaciją kitais tikslais, paprašysime jūsų sutikimo ir naudosime jūsų informaciją tik gavę jūsų sutikimą ir tik tuo tikslu (-ais), kuriam (-iems) sutikimas duotas, nebent pagal įstatymus privalome elgtis kitaip.
 • KAIP DALIJAMĖS JŪSŲ INFORMACIJA:
  Mes neperduosime jūsų asmeninės informacijos jokiai trečiajai šaliai, negavę jūsų sutikimo, išskyrus toliau aprašytus ribotus atvejus:

  • Analizė
  • Duomenų rinkimas ir apdorojimas
 • Reikalaujame, kad trečiosios šalys asmeninę informaciją, kurią joms perduodame, naudotų tik tam tikslui, kuriam ji buvo perduota, ir nelaikytų jos ilgiau, nei reikia minėtam tikslui įvykdyti.
  Mes taip pat galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją toliau nurodytais tikslais: (1) laikytis galiojančių įstatymų, teisės aktų, teismo įsakymų ar kitų teisinių procesų; (2) vykdyti jūsų susitarimus su mumis, įskaitant šią privatumo politiką; arba (3) reaguoti į pretenzijas, kad jūsų naudojimasis Paslauga pažeidžia trečiųjų šalių teises. Jei Paslauga arba mūsų bendrovė bus sujungta su kita bendrove arba įsigyta kitos bendrovės, jūsų informacija bus viena iš turto dalių, kuris bus perduotas naujajam savininkui.
 • JŪSŲ INFORMACIJOS SAUGOJIMAS:
  Jūsų asmeninę informaciją saugosime nuo 90 dienų iki 2 metų po to, kai naudotojai panaikins savo paskyras, arba tol, kol mums jos prireiks siekiant tikslų, dėl kurių ji buvo surinkta, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Mums gali prireikti saugoti tam tikrą informaciją ilgiau, pavyzdžiui, siekiant tvarkyti įrašus ir (arba) teikti ataskaitas pagal galiojančius įstatymus arba dėl kitų teisėtų priežasčių, pavyzdžiui, įstatymu numatytų teisių įgyvendinimo, sukčiavimo prevencijos ir pan. Likusi anoniminė informacija ir apibendrinta informacija, iš kurios nei vienas iš jūsų neidentifikuojamas/-a (tiesiogiai ar netiesiogiai), gali būti saugoma neribotą laiką.
 • JŪSŲ TEISĖS:
  Priklausomai nuo taikomų teisės aktų, galite turėti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti ar ištrinti arba gauti savo asmens duomenų kopiją, apriboti arba prieštarauti aktyviam jūsų duomenų tvarkymui, prašyti, kad mes pasidalytume (perkeltume) jūsų asmenine informacija su kitu subjektu, atšaukti bet kokį mums duotą sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, teisę pateikti skundą teisės aktais nustatytai institucijai ir kitas teises, kurios gali būti svarbios pagal taikomus įstatymus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, galite rašyti mums adresu [email protected]. Į jūsų prašymą atsakysime pagal galiojančius įstatymus.
  Atkreipkite dėmesį, kad jei neleisite mums rinkti ar tvarkyti reikalaujamos asmeninės informacijos arba atšauksite sutikimą ją tvarkyti reikalaujamais tikslais, gali būti, kad negalėsite naudotis paslaugomis, dėl kurių buvo prašoma jūsų informacijos.
 • SLAPUKAI ,KT..
  Daugiau informacijos apie tai, kaip juos naudojame, ir apie jūsų pasirinkimus, susijusius su šiomis sekimo technologijomis, rasite mūsų Slapukų politikoje.
 • SAUGUMAS:
  Jūsų informacijos saugumas mums yra svarbus, todėl naudosime tinkamas saugumo priemones, kad išvengtume jūsų informacijos, kurią kontroliuojame, praradimo, netinkamo naudojimo ar neteisėto pakeitimo. Tačiau, atsižvelgdami į būdingą riziką, negalime garantuoti visiško saugumo, todėl negalime užtikrinti ar garantuoti bet kokios informacijos, kurią mums perduodate, saugumo ir tai darote savo rizika.

SKUNDŲ / DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS:

Jei turite klausimų ar nuogąstavimų dėl jūsų informacijos tvarkymo, galite rašyti mūsų skundų pareigūnui adresu: Market Smart, UAB, Laurų Sodų 3-ioji g. 1, el. paštas: [email protected]. Jūsų klausimus spręsime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais.

Gaukite pasiūlymą!