Nors gamtosaugos iššūkius koronavirusas skambiomis antraštėmis tarsi stumia į antrą planą, tačiau problema nedingo. Pastarojo meto gamtosauginiai skandalai sudrebino visuomenės pasitikėjimą verslu. Garsiai deklaruotos meilės gamtai ir žmogui vertybės pasirodė konkrečiose kompanijose tik graži iškaba be realaus turinio.

Ką daryti sąžiningam, etiškam ir atsakingam verslui, kad žmonės patikėtų kompanijų skelbiamais teiginiais apie veiklą, produktą, santykius su darbuotojais ir klientais?

Tenka iš naujo peržiūrėti įvaizdžio kūrimo strategijas, komunikacijos taktiką ir ieškoti kūrybiškų būdų, auginančių pasitikėjimą. Įžvalgos tikrai neprivers norinčių grobti, apgaudinėti ir sukčiauti keisti mąstymą ir veikimą, tačiau, tikimės, duos papildomų minčių verslo žmonėms, kurie šiandien yra nepelnytai patekę į visuotinio pasmerkimo liūną.

Įžvalgas pradedame nuo lyderio vaidmens, auginant pasitikėjimą viduje ir išorėje. Sekite mūsų blogo įrašus, kuriuose tęsime pasitikėjimo auginimo anatomiją. Pirmoji dalis apie lyderį, jo/jos vaidmenį, rekomendacijos lyderiui, norinčiam auginti pasitikėjimą.

Lyderystė XXI amžiuje

Laikas pergalvoti lyderystės sampratą. Visagalio visažinio neklystančio vadovo laikai praėjo. Lyderystė suvokiama kaip kolektyvinis procesas, apimantis ir vadovus, ir jų sekėjus. Teisingi atsakymai nebūtinai kyla iš organizacijos viršūnėje esančio žmogaus, o greičiau iš lyderio sąveikos su sekėjais, organizacijos tikslu ir kontekstu. Šios sąveikos centre yra pasitikėjimu kuriami santykiai, kai dalyviai bendrauja atvirai ir sąžiningai, kurdami abipusę pagarbą.

Atviras, nuoširdus ir sąžiningas vadovas, kuris su savo auditorija elgiasi kaip su suaugusiaisiais (neslėpdamas tiesos ar „nepudruodamas“, negražindamas žinutės) demonstruoja pagarbą ir geranoriškumą, leidžiančią geriau įvertinti net tik komunikacijos nuoširdumą, bet ir vadovo pasitikėjimą savimi. Visose komunikacijos srityse lyderiai turi parodyti savo gebėjimą ar kompetencijas, reikalo išmanymą, geranoriškumą, sąžiningumą, nuspėjamumą, nes šie veiksniai laikomi keturiais „pasitikėjimo ramsčiais“.

Lyderio vaidmuo

Vadovai dažnai kalba apie pasitikėjimo turėjimą, o ne apie pasitikėjimo kūrimą. Pasitikėjimą reikia pelnyti. Tai nėra kažkas, ką šiandieniniai verslo vadovai gali laikyti savaime suprantamu dalyku, nes tiek darbuotojai, tiek išorinė visuomenė nerodo pasitikėjimo, kurį dabar griauna ir apgailėtini nusikalstamo savanaudiškumo atvejai. Lyderiams teks asmeniškai žengti į komunikacijos greitkelį, nesislepiant už rinkodaros, komunikacijos komandų nugaros.  Asmeninė atsakomybė už visuomenei, suinteresuotoms grupėms pateikiamą informaciją yra būdas nuosekliai kurti ir auginti pasitikėjimą.

Rekomendacijos lyderiams

  1. Klausykite organizacijos ir joje esančių žmonių. Sukurkite nuolatines galimybes klausytis, naudodamiesi įvairiomis priemonėmis ir darykite tai atvira širdimi.
  2. Aiškiai apibrėžkite vertybes ir elgesį, kurį pirmiausia demonstruoja pats lyderis. Mokymai ir aiškus visai organizacijai galiojančių taisyklių rinkinys bei jų laikymosi disciplina padės nuosekliai įtvirtinti sutarimus.
  3. Pasitikėjimas yra vertybių, įsitikinimų ir organizacijos kultūros pagrindas. Sukurkite skaidrumo kultūrą ir palaikykite ją reikalingais procesais.
  4. Paverskite pasitikėjimą įmonės valdysenos (corporate governance) reikalu. Sukurkite oficialią pasitikėjimo vertinimo sistemą.
  5. Būk matomas! Pasitikėjimas yra asmeninis, o betarpiškas bendravimas tam padeda. Bendraukite su žmonėmis, sukurkite formalias ir neformalias aplinkybes dialogui.
  6. Vertinkite vidurinės grandies vadovus. Jie yra kritinis pasitikėjimo jūsų organizacija stiprinimo komponentas. Bendraukite su jais asmeniškai, sutelkite juos, dirbkite kartu su jais ir nuolat tikrinkite jų pasitikėjimo lygį tiek jumis, kaip asmeniu, tiek visa vadovų komanda.
  7. Būkite autentiški, t.y. būkite savimi ir bendraukite atvirai, sąžiningai ir atvira širdimi. Niekada nebijokite atsiprašyti, pripažinti klaidą, o padėka visada yra stiprus įrankis vadovo rankose.
  8. Prisiminkite, kad lyderystė niekada nėra statiška, ji yra daugybės bendravimo, komunikacijos momentų Lyderiui visada reiks auginti žinias, kompetencijas, vis naujus įgūdžius. Tai nesibaigiantis procesas, lyderio kelionė.

Kitame bloge apie vidinę komunikaciją ir pasitikėjimo kultūrą organizacijoje.

Gaukite pasiūlymą!